Ruusupaviljonki ry Ruusupaviljonki ry Suoraan sisältöön

Ruusupaviljonki ry
Kisatie 21
01450 Vantaa
toimisto(a)ruusupaviljonki.fi

Tervetuloa Ruusupaviljonki ry:n sivuille!

Ruusupaviljongin sisäänkäynti.

Näiltä sivuilta löydät tietoa yhdis­tyksemme toimin­nasta ja kerromme mitä jäsen­yhdistyk­semme tekevät. Neuvomme kuinka voit varata tiloja käyttöösi Ruusu­paviljongista esi­merkiksi juhlia tai kokouksia varten.

Ruusu­paviljongissa toimivat yritykset palvelevat korso­laisten asukkaiden tarpeita monin eri tavoin. Oma toimi­piste Ruusu­pavil­jongissa on Inkun Idea­pajan Ystävät ry:llä sekä Vantaan Näkö­vammaiset ry:llä. Muut Ruusu­paviljongin jäsen­yhdistykset antavat oman panoksensa Korson ja lähi­alueiden urheilu-, musiikki- ja kulttuuri­tarjontaan.

Tervetuloa tutustumaan moni­puoliseen toimin­taamme! Katso myös kuvia sisä­tiloistamme.

Tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

Uutiset

Marras

17

Korson Ankkapuiston perusparannus

17.11.2016 17:50 (päivitetty 18.11.2016 19:00)

Korson Ankkapuiston perus­parannuksesta on tehty suunnitelma ja suunnitelman pohjalta on luotu esittely puiston uusista piirteista.

Esittely Ankkapuiston perusparannuksesta (päivitetty)

Kesä

6

Hälytysajat muuttuneet

6.6.2016 15:40 (päivitetty klo 18:00)

Ruusupaviljongin hälytys­ajat ovat muuttu­neet. Selvitä uudet ajat varausta tehdessäsi.

Touko

28

Roskapoliisi

28.5.2016 14:25

Kierrätyspäivän yhteydessä kävi Ruusu­paviljongissa myös roska­poliisi esitel­möimässä kierrät­tämisestä.

Kuvassa Roskapoliisi esitelmöi jätteiden kierrätyksestä

Roskapoliisi luennoimassa

Kuva kierrätyspäivän mainoksesta

Touko

17

Tavaranvaihto- ja kierrätyspäivä

17.5.2016 14:00

Kierrätyspäivänä lauan­taina 28.5.2016 klo 10 – 14 voit lahjoittaa itsellesi tarpeet­tomaksi jäänyttä tavaraa ja viedä mukanasi löytä­määsi tarpeel­lista. Tarkoi­tuksena on siis jakaa tavaraa niitä tarvitse­ville sen sijaan, että tavara päätyisi roskiin.

Paviljongin hiekka­kentällä toimivassa taka­kontti­kirppiksessä on myös mahdollista myydä tavaroita. Kenttä on merkitty yhdeksi yleiseksi myynti­paikaksi kansallisen siivous­päivän yhteyteen, eli kuka tahansa voi tulla sinne myymään.

Lisä­tietoa tapahtu­masta.

Maalis

4

Etusivun päivitystä

5.3.2016 1:15

Etusivun ergonomiaa on kehitetty siirtämällä jäsen­yhdistysten yhteys­tiedot alemmaksi sivulla ja muokkaamalla tervehdys­tekstiä. Sivun validointi paljasit pari virhettä ja puutetta sivulla. Nämä virheet on nyt korjattu.

Maalis

3

Päivitetty Inkun Ideapajan sivua

3.3.2016 17:45

Päivitetty sivua ja mm. lisätty ladattava toimint­aesite Inkun Idea­pajan sivulle.

Tammi

6

Sivusto esitelty Googlelle

4.2.2016 23:00

Sivusto on nyt ilmoitettu Googlen hakukoneelle. Tästä eteenpäin sivuston pitäisi siis löytyä myös tekemällä haku Googlessa. Riippuu tietenkin sivuston sisällöstä, linkeistä siihen ja haku­listan klikkauksista, kuinka korkealle se hakutuloksissa yltää. Seuraamme asiaa.

Google ei indeksöi (kahlaa) sivua heti kun se sinne ilmoitetaan. Normaalisti Google käy sivut läpi noin kerran viikossa. Saattaa siis kulua muutama päivä ennenkuin sivut löytyvät googlaamalla!

Tammi

6

Korjattu väärä hyperlinkki

6.1.2016 5:20

Korjattu väärälle sivulle osoittava Korson Kaiun linkki etusivulta oikeaan jäsen­sivuun.

Marras

24

Taustavärin päivitys

24.11.2015 23:50

Nyt vaalean harmaa, ei pinkki. Voi olla vaikea huomata eroa.

Marras

16

Päivitetty varauslomake

16.11.2015 21:10

PDF-muotoinen varauslomake on päivitetty versioon B. Uudessa versiossa on Lähetä varaus nappi, jonka painaminen avaa uuden viestin kirjoitus­ikkunan koneeseen asennetussa tai käyttäjän valitsemassa sähkö­posti­ohjelmassa.

Avautuneessa ikkunassa lomake on valmiiksi asetettu liite­tiedostoksi. Samalla vastaan­ottajan osoitteeksi on asetettu toimisto(a)ruusu­paviljonki.fi, joka kääntyy Jouko Koskisen osoitteeksi. Varaus ei lähde auto­maatti­sesti vaan se on vielä erikseen lähetet­tävä, jolloin käyttäjä voi muokata vastaan­ottajien osoitteita. Tämä helpottaa myös testaa­mista sekä antaa mahdolli­suuden lähettää lomakkeesta kopio halutuille tahoille.

Joillakin käyttäjillä on ollut ongelmia PDF-tiedoston tallentamisen kanssa. Suosittelen kokeilemaan nappia ja kertomaan, toimiiko varauksen luominen ja lähettäminen nyt paremmin.

Lomakkeeseen pääsee käsiksi tämän sivun lisäksi kahdelta muultakin sivulta:

  • KALENTERI | Ruusupaviljonki
  • JÄSENYHDISTYKSET |Ruusupaviljonki

Marras

14

Jäsenyhdistykset

14.11.2015 22:30

Lisätty loputkin jäsen­yhdistykset etusivun oikeaan palstaan. Muutamilla yhdis­tyksillä ei ole omia netti­sivuja, joten sellaiset voidaan halutessa rakentaa Ruusu­paviljongin sivuston alle. Joidenkin jäsen­yhdistysten sivuilta ei löytynyt sopivaa esittely­tekstiä. Kaikilta ei myöskään löytynyt sopivaa logoa tai se oli sellai­sessa taustassa, että sen irrot­taminen siitä olisi ollut turhan työlästä.

Myös JÄSENYHDISTYKSET valikko on päivitetty.

Marras

14

Näkövammaisten tarpeiden huomioimisesta sivustolla

14.11.2015 3:50

Pari yksityis­kohtaa lisätty sivuille huomioi­maan edes pieni osa näkö­vammaisten lukijoidemme erityis­tarpeista. Ei vielä kaikkea ja lisää tulee myöhemmin, mutta tässä hiukan alkua:

  • Toistuvat "Lisätietoa" linkit korvattu "Lisätietoa aiheesta" linkillä, jossa aihe on kerrottu kussakin tapauksessa erikseen.
  • Sivun oikeassa ylä­kulmassa on pieni vihreä piste, jota kilkkaa­malla pääsee suoraan sivun varsinaisen sisällön alkuun. Tällöin ruudun­lukija tarjoaa linkin jo ennenkuin lukee valikko­rakenteen ääneen.

Marras

13

Päivityksiä

13.11.2015 0:55

Sivuja ja valikkoa muokattu. Esittely­sivuille kirjoitettu suppeita tekstejä. Tarkoitus on, että jäsen­yhdistykset kirjoittavat tekstit itse tai avustaen. Ne joilla on omat sivut, voivat jättää tekstin lyhyemmäksi ja laittaa linkin omille sivuilleen.

Ruusupaviljonki sivulle on lisätty kuvia sisä­tiloista.

Marras

11

Esimerkkisivut

11.11.2015 23:55

Kaikilla valikon komennoilla on nyt esimerkkisivu.

Marras

10

Valikko ja taustakuva

10.11.2015 22:20

Valikkorakenne (kuten monin muukin palanen näillä sivuilla) on kopioitu KOPSEn sivustolta, jotta työhön ei kulu ihan mahdotto­masti aikaa. Värit ovat tietysti yhdistyksen väri­skaalan mukainen. Saattaa tosin olla tarvetta vaalentaa nykyistä punaisen sävyä, joka on sama kuin logossa olevassa ruusussa. Kun värillisen alueen pinta-ala kasvaa, se alkaa näyttää voimak­kaammalta.

Valikon valinnat eivät toimi – ETUSIVUA lukuunottamatta. Täytettä niihin tulee myöhemmin. Jokaiselle jäsen­yhdistykselle tulee oma ali­hakemistonsa, joten sinne voidaan upottaa suuriakin kokonaisuuksia (tekstiä, kuvia jne).

Lisäksi sivun taustassa on hyvin haaleasti näkyvissä ruusulogo, joka siis tulee kaikkiin sivuihin, mutta tarkoitus on vain hiukan erottua taustasta.

Kommentteja näihinkin virityksiin voi laittaa osoit­teella tuki(a) ruusupaviljonki.fi.

Marras

9

Etusivun päivitystä

9.11.2015 20:15

Etusivulla testataan sivun elementtejä. Huomaa, että sivut skaalautuvat näytön koon perusteella ja se on eri­kokoinen tieto­koneen, tabletin ja puhelimen näytöllä. Sivujen väri­avaruus on nyt punaiseen vivahtava ja osa väreistä on otettu suoraan logosta.

Varaa tiloja

Ruusupaviljongin tilojen varaaminen onnistuu helposti tämän sivuston Ruusupaviljonki sivulta. Sieltä löytyy myös linkki varauskalenteriin.

Jäsenyhdistykset

Korson Kaiun logo

Inkun Ideapajan Ystävät ry

Inkun Idea­paja on askar­teli­joiden ja käden­taidoista kiinnos­tuneiden satu­maa. Inkun Idea­paja on tarkoitettu kaikille ihmisille, eri ammatti­alojen edusta­jille, opiskeli­joille ja erityis­ryhmille. Toimintamme tärkein tavoite on välittää tekemisen ja onnistu­misen iloa kaikille. Lisä­tietoa Inkun Idea­pajasta.

Korson Eläkkeensaajat ry

Iloa yhdessä toimimisesta! Keski­viikkoisin meillä on vaihte­levaa ohjelmaa ja meillä käy jonkun alan asian­tuntijoita kerto­massa jäsenillemme hyödylli­sistä asioita kerran kuussa. Meillä on muusik­koja soittamassa ja säestä­mässä yhteis­lauluja ja yksi keski­viikko on omistettu omalle ohjelma­tuotannolle. Lisä­tietoa Korson Eläkkeen­saajista.

Korson Kaiun logo

Korson Kaiku ry

Korson Kaiku ry on Vantaan Korsossa toimiva n. 700 aktiivi­jäsenen moni­laji­urheiluseura. Kaiussa harrastetaan karatea, kevyt­lento­palloa ja kunto­liikuntaa, konkari­urheilua, lento­palloa, maasto­pyöräilyä, sali­bandya ja taek­wondoa. Lisä­tietoa Korson Kaiusta.

Korson Kunto ry

Tavoitteenamme KorsKussa on luoda hyvät liikun­nalliset ja laji­kohtaiset perus­taidot aloittele­ville kori­palloili­joille ja kannustaa pidem­pään pelanneita haasta­maan ja ylittä­mään omia rajojaan. Kilpa­urheilun lisäksi järjes­tämme harraste­toimintaa kaiken­ikäisille tytöille yhdessä Vantaan kaupungin Sporttia Kaikille -hankkeen kanssa. Harraste­kerhoihin kaikki kori­pallosta kiinnos­tuneet ovat terve­tulleita taito­tasosta riippumatta. Lisä­tietoa Korson Kunnosta.

Korson Mieslaulajat ry

Korson Mieslaulajat on Vantaan vanhin mies­kuoro: se on perustettu vuonna 1962. Kuoro harjoit­telee viikoit­tain, esiintyy yksityis­tilaisuuksissa ja järjestää konsertteja useita kertoja vuodessa. Ohjelmisto sisältää perinteistä ja uudempaa mies­kuoro­musiikkia, musikaali- ja operetti­sävelmiä sekä kevyttä musiikkia. Lisä­tietoa Korson Mies­laulajista.

KOPSEn logo

Korson Palloseura ry

Korson Palloseura (KOPSE) on jalka­palloon keskittynyt urheilu­seura, joka tarjoaa jalkapallon harrastamiseen ja kilpailu­toimintaan sopivaa, monipuolista koulutusta Korsossa ja lähi­alueilla kaikille halukkaille 4-vuotiaasta ylöspäin. Lisä­tietoa Korson Pallo­seurasta.

Korson Vedon logo

Korson Veto ry

Korson Veto on vireä vuonna 1934 perustettu Vantaalla toimiva yleis­seura. Tarjoamme eri ikäisille monen­laista liikuntaa. Seura­toiminnassa riittää tekemistä, omaa liikkumista, valmenta­mista ja talkoo­työtä. Mukana on yli 300 aktiivia jäsentä. Lisä­tietoa Korson Vedosta.

Vantaan Näkövammaiset ry

Vantaan ja Sipoon alueella asuvien näkö­vammaisten etu­järjestö ja yhdys­side. Tavoit­teena auttaa ja aktivoida jäseniä henki­sesti vireään toimin­taan. Ääni­lehti­toimintaa. Lisä­tietoa Vantaan Näkö­vammaiset ry:stä.

Yhteystiedot

Näytä Ruusu­paviljongin jäsen­yhdistysten yhteys­tiedot...

Jäsenyhdistysten sähköpostiosoitteet

JäsenyhdistysSähköpostiosoite
Ruusupaviljonki ry:n hallitushallitus(a)ruusupaviljonki.fi
Inkun Ideapaja ryinkun.ideapaja(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Eläkkeensaajat rykorson.elakkeensaajat(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Kaiku rykorson.kaiku(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Kunto rykorson.kunto(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Mieslaulajat rykorson.mieslaulajat(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Palloseura rykopse(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Veto rykorson.veto(a)ruusupaviljonki.fi
Korson Työväen Näyttämä rykorson.tyovaen.nayttamo(a)ruusupaviljonki.fi
Vantaan Näkövammaiset ryvantaan.nakovammaiset(a)ruusupaviljonki.fi

Avainhenkilöt

Rooli(t)NimiSähköpostiPuhelin
PuheenjohtajaVisa Tammipj(a)ruusupaviljonki.fi+358 40 579 6309
VarapuheenjohtajaTeemu Ruohonenvpj(a)ruusupaviljonki.fi+358 40 558 0342
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Jouko Koskinentalous(a)ruusupaviljonki.fi+358 40 040 2172
IT-tuki
Verkkosivut
Kari Jurvatuki(a)ruusupaviljonki.fi+358 40 070 9943
KirjanpitoMerja Autiokirjanpito(a)ruusupaviljonki.fi 

© Ruusupaviljonki ry — 31.08.2017 12:25 (fi)